دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
آزمون نرم‌افزار (1396) / اصغری ، سیدامیر (1363)
Control software for mechanical systems (2002) / Auslander ، D. M، نویسنده
Fundamentals of sooftware engineering (2004) / Ghezzi ، Carlo، نویسنده
Software engineering for Internet applications (2007) / Andersson ، Eve Astrid، نویسنده
Software engineering for real-time systems (2003) / Cooling ، J. E، نویسنده
Software engineering (1992) / Sommerville ، Ian، نویسنده
Software engineering (2001) / Sommerville ، Ian (1951)، نویسنده
Software engineering (2001) / Pressman ، Roger S، نویسنده
Software engineering (1994) / Presssman ، Roger S، نویسنده
Understanding object - oriented programming with JAVA (2000) / Buld ، Timothy، نویسنده
Using UML (2000) / STEVENS ، PERDITA، نویسنده

کاربران آنلاین :0