دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Control software for mechanical systems (2002) / Auslander ، D. M، نویسنده
Foemal methodes for open object - baseddistributed systm (1997) / Bowman ، Howard، نویسنده
Fundamentals of object - oriented design in UML (2000) / Page - Jones ، Meilir، نویسنده
Object - oriented data structures using Java (2002) / Dale ، Nell B، نویسنده
Object - Oriented programming with action script (2003) / Hall ، Branden، نویسنده
Objects, Abstraction, data structures, and design (2005) / Koffman ، Eliot B، نویسنده
Understanding object - oriented programming with JAVA (2000) / Buld ، Timothy، نویسنده

کاربران آنلاین :0