دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Fundamentals of object - oriented design in UML (2000) / Page - Jones ، Meilir، نویسنده
Object - oriented systems analysis and gesign with UML (2006) / Bennett ، Simon، نویسنده
Object-oriented modeling and design with UML (2005) / Blaha ، Michael، نویسنده
UML Bible (2003) / Pender ، Tom، نویسنده
UML distilled (c2004) / Fowler ، Martin (1963)، نویسنده
Using UML (2000) / STEVENS ، PERDITA، نویسنده

کاربران آنلاین :0