دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: Addison-Wesley

واقع در: Boston

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Introduction to automata theory, languages, and computation (c2001) / Hopcroft ، John E (1939)، نویسنده
Universal Serial Bus system architecture (c2001) / Anderson ، Don (1953)، نویسنده
Windows forms programming in Visual Basic .NET (c2003) / Sells ، Chris، نویسنده
UML distilled (c2004) / Fowler ، Martin (1963)، نویسنده
PPP design, implementation, and debugging (2000) / carlson ، James، نویسنده
Introduction to Android application development : Android essentials (2014) / Annuzzi ، Jpseph، نویسنده
Building secure software : how to avoid security problems the right way (2002) / Viega ، John، نویسنده

کاربران آنلاین :0