دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Algorithmics for Hard problems (2004) / Hromkovic ، Juraj (1958)، نویسنده
Computational complexity and feasibility of data processing and interval computations (c1998) / Series: Applied optimization ; v
Introduction to automata theory, languages, and computation (c2001) / Hopcroft ، John E (1939)، نویسنده

کاربران آنلاین :0