دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: Kluwer Academic Publishers

واقع در: Dordrecht ; Boston

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Computational complexity and feasibility of data processing and interval computations (c1998) / Series: Applied optimization ; v

کاربران آنلاین :12