دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Algorithmics for Hard problems (2004) / Hromkovic ، Juraj (1958)، نویسنده
Programming languages and systems (2001) / Sands ، David، نویسنده
Automatic quantum computer programming (2007) / Spector ، Lee (1963)، نویسنده
Cryptographic algorithms on reconfigurable hardware (c2006) / ^&aTitle
Quantum circuit simulation (2009) / Viamontes ، George F، نویسنده
New network architectures (2010)
Rapid prototyping of digital systems (2008) / Hamblen ، James O (1954)، نویسنده
Parallel programming (2010) / Rauber ، Thomas، نویسنده
Applied mathematics for restructured electric power systems (2005) / Wu, Felix F ; Momoh, James A ; Series: Power electronics and power systems
Wireless networks (2005) / comaniciu ، Cristina، نویسنده
Principles of spread-spectrum communication systems (c2005) / Torrieri ، Don J، نویسنده
Optical communication theory and techniques (2005)

کاربران آنلاین :0