دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : 1950-

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Applied mathematics for restructured electric power systems (2005) / Wu, Felix F ; Momoh, James A ; Series: Power electronics and power systems
Economic market design and planning for electric power systems (c2010) / Mili, Lamine

کاربران آنلاین :0