دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Desktop applications for Microsoft Visual Basic 6.0 MCSD training kit (2000)
Mastering ASP.NET with VB.NET (c2002) / Jones ، A. Russell، نویسنده
Mastering Microsoft Visual basic 2008 (2008) / Petroutsos ، Evangelos، نویسنده
Microsoft visual basic 6.0 programmer 's guide (2000) / Microsoft corporation
Visual basic. NET developer's Handbook (2000) / Petroutsos ، Evanglos، نویسنده
Windows forms programming in Visual Basic .NET (c2003) / Sells ، Chris، نویسنده

کاربران آنلاین :0