دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Android how to program (2015) / Deitel ، Paul J
Advanced PHP for Web professionals (c2004) / Cosentino ، Christopher، نویسنده
Essential ASP.NET with examples in C# (2003) / Onion ، Fritz، نویسنده
Mastering ASP.NET with VB.NET (c2002) / Jones ، A. Russell، نویسنده
PHP 5 advanced (c2007) / Ullman ، Larry E. (Larry Edward) (1972)، نویسنده
PHP 5 in practice (c2007) / White ، Elliott
Professional ASP.NET 2.0 server control and component development (c2006) / Khosravi ، Shahram (1963)، نویسنده

کاربران آنلاین :0