دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Microsoft corporation

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Desktop applications for Microsoft Visual Basic 6.0 MCSD training kit (2000)
MCSE training kit, Microsoft windows 2000 network infrastructure adminstration (1379=2000)
MCSE training kit, Microsoft windows 2000 professional (1379=2000)
MCSE training kit, Microsoftwindows 2000 server (1379=2000)
Microsoft MS-DOS (1987)
Microsoft windows user's guide (1990)
آموزش گام به گام‌]Microsoft Frontpage 2000مایکروسافت فرانت‌پیچ] (1379) / شرکت مایکروسافت
راهن1ای کاربران سیستم عامل[MS -DOS 6ام. اس. داس]6 (1372) / شرکت میکروسافت
راهنمای سیستم عامل نگارش 5 (1371) / شرکت میکروسافت

کاربران آنلاین :0