دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Series

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
2000 Solved problems in discrete mathematics (1992) / iIPSCHUTZ ، sEYMOUR، نویسنده
An Introduction to fuzzy logic applications in intelligent systems (2000) / Series ; Tite
Fundamentals of object - oriented design in UML (2000) / Page - Jones ، Meilir، نویسنده
Principles of compiler design (1977) / AHO ، ALFRED V، نویسنده

کاربران آنلاین :0