دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
فازی - عصبی و محاسبات نرم: راهبردی محاسباتی برای یادگیری (1396) / جانگ ، جیه-شینگ راجر
Advanced fuzzy systems design and applications (2003) / Jin ، Yaochu (1966)، نویسنده
An Introduction to fuzzy logic applications in intelligent systems (2000) / Series ; Tite
Computer vision and fuzzy-neural systems (c2001) / Kulkarni ، Arun D (1947)، نویسنده
Fuzzy expert systems and fuzzy reasoning (c2005) / Siler ، William، نویسنده
Fuzzy logic and NeuroFuzzy applications explained / Constantin von Altrock (c1997) / Von Altrock ، Constantin، نویسنده
Fuzzy sets, uncertainty, and information (2005) / Klir ، George J (1932)، نویسنده
Neural networks and fuzzy systems (2003) / Kosko ، Bart، نویسنده
Neuro-fuzzy and soft computing (2006) / Jang ، Jyh-Shing Roger، نویسنده
New approaches to fuzzy modeling and control (2000) / Margaliot ، Michael، نویسنده

کاربران آنلاین :0