دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
فازی - عصبی و محاسبات نرم: راهبردی محاسباتی برای یادگیری (1396) / جانگ ، جیه-شینگ راجر
neural networks, fuzzy logic, and genetic algorithms (2005) / Rajasekaran ، S، نویسنده
Neuro-fuzzy and soft computing (2006) / Jang ، Jyh-Shing Roger، نویسنده
Soft computing and intelligent systems (c2000) / Gupta, Madan M
Soft computing and ITS applications (2001) / Aliev ، R. A، نویسنده

کاربران آنلاین :0