دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Fuzzy modeling and genetic algorithms for data mining and exploration (2005) / Cox ، Earl، نویسنده
Fuzzy sets and fuzzy logic theory and appplications (2006) / Klir ، George J، نویسنده
Introduction to fuzzy sets and fuzy logic (2006) / Ganesh ، M، نویسنده
neural networks, fuzzy logic, and genetic algorithms (2005) / Rajasekaran ، S، نویسنده

کاربران آنلاین :0