دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: Pearson prentice Hall

واقع در: Upper Saddle River, N. J

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Programming Lnguages design and implementation (1999) / Pratt ، Terrence W، نویسنده
Fuzzy sets and fuzzy logic theory and appplications (2006) / Klir ، George J، نویسنده

کاربران آنلاین :0