دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : ALFRED V AHO

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Principles of compiler design (1977) / AHO ، ALFRED V، نویسنده
THE THEORY OF PARSING, TRANSLATION, AND COMPILING . VOLUME II (1973) / AHO ، ALFRED V، نویسنده
اصول طراحی کامپایلر (1380) / اهو ، آلفرد (1941)، نویسنده
طراحی کمپایلرها (1380) / اهو ، آلفرد (1941)، نویسنده
کامپایلرها (اصول، ابزارها، روش ها) (1392) / اهو ، آلفرد (1941- م)، نویسنده
کامپایلرها (1379) / اهو ، آلفرد (1941)، نویسنده

کاربران آنلاین :0