دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

کامپایلرها (1379) / اهو ، آلفرد (1941)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاهو ، آلفرد (1941)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :QA76/76 ‭/ک2فلا9
عنوان :کامپایلرها : اصول، روش‌ها و ابزارها
تکرار نام مولف :آلفرد وی. آهو، راوی سدی، جفری دی. المن‌؛ترجمه حسین دلداری، محمدمهدی سالخورده حقیقی
ناشر:مشهد : باغانی
سال نشر :1379
صفحه شمار:6، 328 ص.مصور، جدول
شابک/شاپا978-964-915321--6
یادداشتواژه‌نامه
عنوان اصلی:Compilers, principles techniques and tools
شناسه افزوده :AHO ، ALFRED V
سدی ، راوی
اولمن ، جفری (1942)
دلداری ، حسین (1323)، مترجم
سالخورده حقیقی ، محمدمهدی (1345)، مترجم
موضوع‌ها :اصفا
کامپایلرها (برنامه کامپیوتر)
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=6440
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
1908QA76/76‭ /ک2فلا9 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
1909QA76/76‭ /ک2فلا9 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
1910QA76/76‭ /ک2فلا9 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
2782QA76/76‭ /ک2فلا9 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
4258QA76/76‭ /ک2فلا9 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5860QA76/76‭ /ک2فلا9 ن.7کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9204QA76/76‭ /ک2فلا9 ن.8کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9968QA76/76‭ /ک2فلا9 ن.9کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
11575QA76/76‭ /ک2فلا9 ن.9کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
14650QA76/76‭ /ک2فلا9 ن.10کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
15143QA76/76‭ /ک2فلا9 ن.11کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15300QA76/76‭ /ک2فلا9 ن.12کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
17863QA76/76‭ /ک2فلا9 ن.13کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0