دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : راوی سدی

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اصول طراحی کامپایلر (1380) / اهو ، آلفرد (1941)، نویسنده
طراحی کمپایلرها (1380) / اهو ، آلفرد (1941)، نویسنده
کامپایلرها (اصول، ابزارها، روش ها) (1392) / اهو ، آلفرد (1941- م)، نویسنده
کامپایلرها (1379) / اهو ، آلفرد (1941)، نویسنده

کاربران آنلاین :0