دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
حل تمرین‌های کتاب مقدمه‌ای بر نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها پیتر لینز (1383) / ریاحی ، علی، نویسنده
مقدمه‌ای بر نظریه زبانها و ماشینها (1378) / لینتس ، پیتر، نویسنده
نظریه زبانها و ماشینها (1380) / سادکمپ ، تامس، نویسنده
نظریه زبانها و ماشینها (1378) / آصفی ، مهدی (1323)، نویسنده
نظریه زبانها و ماشینها (1379) / مهربخش ، آرمان (1356)
نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها (1384) / اکبری ، ابراهیم (1351)، نویسنده

کاربران آنلاین :0