دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: انتشارات پژوهشهای فرهنگی

واقع در: ساری

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
نظریه زبانها و ماشینها (1380) / سادکمپ ، تامس، نویسنده
مبانی سازمان و مدیریت (مدیریت عمومی‌) شامل اصول، مبانی‌، . (1387) / احمدی ، مسعود (1342)، نویسنده

کاربران آنلاین :0