دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
الگوها و دیدگاه ها در مدیریت بحران (1389) / علمداری ، شهرام (1347)، گردآورنده
مبانی سازمان و مدیریت (مدیریت عمومی‌) شامل اصول، مبانی‌، . (1387) / احمدی ، مسعود (1342)، نویسنده
مدیریت بحران (با رویکرد نقش حمل و نقل در شرایط بحران‌) (1387) / علیخانی کوشکک ، رضا (1357)، نویسنده
مدیریت بحران در واحدهای صنعتی= Crisis Management in Industrial Plants (1389) / عبدالحمیدزاده ، بهمن (1359)، نویسنده

کاربران آنلاین :0