دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها (1388) / لینتس ، پیتر، نویسنده
مقدمه‌ای بر نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها (1387) / لینتس ، پیتر
تشریح مسائل نظریه زبانها و ماشینها (1389) / ناصری ، عبداله، نویسنده
مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها (1392) / لینتس ، پیتر، نویسنده
مقدمه ای بر نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها (1388) / لینتس ، پیتر، نویسنده
مقدمه‌ای بر نظریه زبانها و ماشین‌ها (1387) / لینتس ، پیتر، نویسنده

کاربران آنلاین :0