دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : الیوت کافمن

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
برنامه سازی ساخت یافته پاسکال و حل مسائل نمونه (1371) / کافمن ، الیوت، نویسنده
برنامه‌سازی ساخت‌یافته پاسکال و حل مسائل نمونه (1375) / کافمن ، الیوت، نویسنده
برنامه‌سازی ساخت‌یافته پاسکال و حل مسائل نمونه (1377) / کافمن ، الیوت، نویسنده
برنامه‌نویسی باجاوا (1378) / کافمن ، الیوت، نویسنده
برنامه‌نویسی به‌زبان (1380) / هانلی ، جری، نویسنده
برنامه‌نویسی ساخت یافته با پاسکال (1382) / کافمن ، الیوت، نویسنده
توربو پاسکال (1377) / کافمن ، الیوت، نویسنده
حل المسائل جامع پاسکال (کافمن‌) (1382) / معین ، فیروزه (1351)، نویسنده
حل مسائل و برنامه‌نویسی ساخت یافته به زبان پاسکال (1370) / کافمن ، الیوت، نویسنده
حل مسائل و طراحی برنامه به زبان‌[Cسی‌] (1377) / هانلی ، جری، نویسنده
مرجع کامل توربو پاسکال7.0 (1378) / کافمن ، الیوت، نویسنده

کاربران آنلاین :0