دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اصول ساختمان داده‌ها به زبان پاسکال (1377) / ساهنی ، سارتج، نویسنده
الگوریتم‌نویسی و برنامه‌سازی پاسکال (1381) / حسینی سنو ، امین، نویسنده
برنامه سازی ساخت یافته پاسکال و حل مسائل نمونه (1371) / کافمن ، الیوت، نویسنده
برنامه‌سازی ساخت‌یافته پاسکال و حل مسائل نمونه (1375) / کافمن ، الیوت، نویسنده
برنامه‌نویسی به زبان توربوپاسکال (1375) / توسلی ، جواد (1317)، نویسنده
برنامه‌نویسی به زبان پاسکال (1384) / جعفرنژاد قمی ، عین‌الله (1343)، نویسنده
برنامه‌نویسی ساخت یافته با پاسکال (1382) / کافمن ، الیوت، نویسنده
برنامه‌نویسی با پاسکال (1380) / گوتفرید ، بایرون (1934)، نویسنده
برنامه‌نویسی با پاسکال (1377) / گوتفرید ، بایرون (1934)، نویسنده
برنامه‌نویسی با پاسکال (1375) / گوتفرید ، بایرون (1934)، نویسنده
برنامه‌نویسی با پاسکال همراه با چندین برنامه اجرا شده پاسکال (1374) / بلفورد ، جنوا، نویسنده
توربو پاسکال (1377) / کافمن ، الیوت، نویسنده
خودآموز استفاده از[Turbo pascal 7توربو پاسکال هفت‌] (1376) / پرمینوف ، آلگ نیکالایویچ، نویسنده
خودآموز برنامه‌نویسی توربو پاسکال (1376 - 1374) / سلیمی ، محمد (1348)، نویسنده
راهنمای جامع [Turbo pascal 7 توربو پاسکال 7] برای برنامه‌نویسان (1376) / اوبراین ، استیون، نویسنده

کاربران آنلاین :0