دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : بایرون گوتفرید (1934)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
برنامه نویسی جامع[Basicبیسیک] (1373) / گوتفرید ، بایرون (1934)، نویسنده
برنامه‌نویسی با[Cسی‌] (1377) / گوتفرید ، بایرون (1934)، نویسنده
برنامه‌نویسی با[cسی‌] (- 1374) / گوتفرید ، بایرون (1934)، نویسنده
برنامه‌نویسی با پاسکال (1380) / گوتفرید ، بایرون (1934)، نویسنده
برنامه‌نویسی با پاسکال (1377) / گوتفرید ، بایرون (1934)، نویسنده
برنامه‌نویسی با پاسکال (1375) / گوتفرید ، بایرون (1934)، نویسنده
کتاب جامع برنامه نویسی ‌BASIC (1367) / گوتفرید ، بایرون (1934)، نویسنده

کاربران آنلاین :0