دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات فروست

فروست سرنا مرکز نشر علوم کامپیوتری؛50 - 3

  • ناشر : سرنا
  • شاپا : فاقد شاپا

رکوردهای مرتبط با این فروست

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
برنامه نویسی جامع[Basicبیسیک] (1373) / گوتفرید ، بایرون (1934)، نویسنده

کاربران آنلاین :0