دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

راهنمای فیزیک براساس نوشته روبرت رزنیک - دیوید هالیدی - کنث کرین (1385) / شاهسونی ، وحیدرضا (1360)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشاهسونی ، وحیدرضا (1360)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :QC21/2 ‭/ه2ف873
عنوان :راهنمای فیزیک براساس نوشته روبرت رزنیک - دیوید هالیدی - کنث کرین
تکرار نام مولف :تدوین وحیدرضا شاهسونی
ناشر:مشهد : انتشارات خراسان
سال نشر :1385
صفحه شمار:ج
ویژگی :مصور،نمودار.، ف 22x29س .م
شابک/شاپا978-964-634-241-5
یادداشتچاپ سوم 1389
موضوع‌ها :اصفا
فیزیک ؛ فیزیک -- مسائل، تمرینها و غیره (عالی)
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=7559
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
5913QC21/2‭ /ه2ف873 ج.3 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5992QC21/2‭ /ه2ف873 ج.1 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
6377QC21/2‭ /ه2ف873 ج.1 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
6378QC21/2‭ /ه2ف873 ج.3 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
6379QC21/2‭ /ه2ف873 ج.1 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
6423QC21/2‭ /ه2ف873 ج.1 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
6845QC21/2‭ /ه2ف873 ج.1 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
6915QC21/2‭ /ه2ف873 ج.3 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
6918QC21/2‭ /ه2ف873 ج.1 ن.6کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
6949QC21/2‭ /ه2ف873 ج.3 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
7046QC21/2‭ /ه2ف873 ج.3 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8913QC21/2‭ /ه2ف873 ج.3 ن.6کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9495QC21/2‭ /ه2ف873 ج.3 ن.7کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
10002QC21/2‭ /ه2ف873 ج.1 ن.7کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
10847QC21/2‭ /ه2ف873 ج.3 ن.7کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
11268QC21/2‭ /ه2ف873 ج.3 ن.8کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
11269QC21/2‭ /ه2ف873 ج.1 ن.8کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
12224QC21/2‭ /ه2ف873 ج.1 ن.9کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
12225QC21/2‭ /ه2ف873 ج.1 ن.10کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
12287QC21/2‭ /ه2ف873 ج.1 ن.11کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۱/۰۹/۱۱
13590QC21/2‭ /ه2ف873 ج.3 ن.9کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13591QC21/2‭ /ه2ف873 ج.1 ن.12کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13616QC21/2‭ /ه2ف873 ج.1 ن.13کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13729QC21/2‭ /ه2ف873 ج.1 ن.14کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14148QC21/2‭ /ه2ف873 ج.3 ن.10کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14187QC21/2‭ /ه2ف873 ج.1 ن.15کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14200QC21/2‭ /ه2ف873 ج.3 ن.11کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14236QC21/2‭ /ه2ف873 ج.1 ن.16کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
14295QC21/2‭ /ه2ف873 ج.3 ن.12کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14313QC21/2‭ /ه2ف873 ج.3 ن.13کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
14314QC21/2‭ /ه2ف873 ج.1 ن.17کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14906QC21/2‭ /ه2ف873 ج.3 ن.14کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
14907QC21/2‭ /ه2ف873 ج.1 ن.18کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
15481QC21/2‭ /ه2ف873 ج.1 ن.19کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15915QC21/2‭ /ه2ف873 ج.3 ن.15کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۳۹۸/۱۲/۱۸
17886QC21/2‭ /ه2ف873 ج.1 ن.20کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
17922QC21/2‭ /ه2ف873 ج.1 ن.21کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
تحلیل و تشریح کامل مسایل دینامیکمریام, جیمز ال (1917 - 2000م)
مکانیک مهندسی دینامیکمریام, جیمز لیثرپ (1917- م)

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0