دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : STEVEN M KAY

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Fundamentals of statistical signal processing (1993) / KAY ، STEVEN M، نویسنده
Fundamentals of Statistical Signal Processing (بی تا) / KAY ، STEVEN M، نویسنده
Fundamentals of statistical signal processing (بی تا) / KAY ، STEVEN M، نویسنده
INTUITIVE PROBABILITY AND RANDOM PROCESSES USING MATLAB (بی تا) / KAY ، STEVEN M، نویسنده
INTUITIVE PROBABILITY AND RANDOM PROCESSES USING MATLAB® (2006) / KAY ، STEVEN M، نویسنده

کاربران آنلاین :0