دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Fundamentals of microelectronics (2014) / Razavi ، Behzad
طراحی منبع تغذیه سوییچینگ (1396) / پرسمن ، آبراهام آی
Microelectronic devices and circuits (2001) / Singh ، B. P، نویسنده
Microelectronic (1997) / Buchanan ، William، نویسنده
Microelectronics (c1979) / Millman ، Jacob (1911)، نویسنده
Microelectronics (2002) / Millman ، Jacob (1911)، نویسنده
Microelectronics (1979) / Millman ، Jacob (1911)، نویسنده

کاربران آنلاین :0