دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Design of analog CMOS integrated circuits (2001) / Razavi ، Behzad
طراحی مدارهای CMOS آنالوگ (1396) / رضوی ، بهزاد (1340 -)
Analysis and design of analog integrated circuits (2001) / Gray ، Paul R (1942)، نویسنده
Analysis and design of analog integrated circuits (c1984) / Gray ، Paul R (1942)، نویسنده
Analysis and design of analog intergrated circuits (1380 = 2001) / Gray, Paul R، نویسنده
Design with operational amplifiers and analog integrated circuits (c2002) / Franco ، Sergio، نویسنده
Operational amplifiers and linear ICs (c1997) / Bell ، David A (1930)، نویسنده
Towers’ international OpAmp linear-IC selector (c1979) / Towers ، T. D (1914)، نویسنده

کاربران آنلاین :0