دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Computer organization and design / Patterson ، David A
Advanced computer architectures (2006) / Shiva ، Sajjan G، نویسنده
Complete digital design (c2003) / balch ، Mark، نویسنده
Computer aided design (1983) / Encarnacao ، Jose? Luis، نویسنده
Computer architecture (c2003) / Hennessy ، John L، نویسنده
Computer organization and architecture (c2000) / Stallings ، William، نویسنده
Computer organization and embedded systems (2012)
Computer system architecture (c1993) / Mano ، M. Morris (1927)، نویسنده
Design and analysis of reliable and fault-tolerant computer systems (c2007) / Abd-El-Barr ، Mostafa (1950)، نویسنده
Optimizing compilers for modern architectures (c2002) / Allen ، Randy، نویسنده
The essentials of computer organization and architecture (2003) / Null ، Linda، نویسنده

کاربران آنلاین :0