دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : M. Morris Mano (1927)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Computer engineering (1988) / Mano ، M. Morris (1927)، نویسنده
Computer system architecture (c1993) / Mano ، M. Morris (1927)، نویسنده
Digital design (c2002) / Mano ، M. Morris (1927)، نویسنده
Digital design (1984) / Mano ، M. Morris (1927)، نویسنده
Digital logic and computer design (2002) / Mano ، M. Morris (1927)، نویسنده

کاربران آنلاین :0