دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک (-1378) / شفیعی ، تقی (1347)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشفیعی ، تقی (1347)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :TK7867 ‭/ش7ت3
عنوان :تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک
تکرار نام مولف :تقی شفیعی
ناشر:اصفهان : شیخ‌بهائی
سال نشر :-1378
صفحه شمار:2 ج
ویژگی :مصور، نمودار
شابک/شاپا978-964-926236--9
یادداشتچاپ پنجم: 1381این کتاب در سال 1391 با تعداد532 صفحه نتشر شده است و شامل پرسشهای چهارگزینه ای کنکورهای کارشناسی ارشد می باشد
کتابنامه
موضوع‌ها :اصفا
مدارهای الکترونیکی -- طرح و محاسبه ؛ Electronic circuit design
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=7300
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
1735TK7867‭ /ش7ت3 ج.2 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
1736TK7867‭ /ش7ت3 ج.2 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
2202TK7867‭ /ش7ت3 ج.1 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
2203TK7867‭ /ش7ت3 ج.1 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
2272TK7867‭ /ش7ت3 ج.1 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
2273TK7867‭ /ش7ت3 ج.1 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
3303TK7867‭ /ش7ت3 ج.1 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
3304TK7867‭ /ش7ت3 ج.2 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
3591TK7867‭ /ش7ت3 ج.2 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
3875TK7867‭ /ش7ت3 ج.1 ن.6کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
4973TK7867‭ /ش7ت3 ج.1 ن.7کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
4974TK7867‭ /ش7ت3 ج.1 ن.8کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5023TK7867‭ /ش7ت3 ج.2 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
5085TK7867‭ /ش7ت3 ج.2 ن.6کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5089TK7867‭ /ش7ت3 ج.2 ن.7کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5090TK7867‭ /ش7ت3 ج.2 ن.8کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
5091TK7867‭ /ش7ت3 ج.2 ن.9کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
5149TK7867‭ /ش7ت3 ج.1 ن.9کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5248TK7867‭ /ش7ت3 ج.1 ن.10کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
5249TK7867‭ /ش7ت3 ج.2 ن.10کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
5625TK7867‭ /ش7ت3 ج.1 ن.11کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5641TK7867‭ /ش7ت3 ج.2 ن.11کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5872TK7867‭ /ش7ت3 ج.2 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
6054TK7867‭ /ش7ت3 ج.1 ن.12کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
6338TK7867‭ /ش7ت3 ج.2 ن.13کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۳۹۲/۰۱/۲۳
6439TK7867‭ /ش7ت3 ج.2 ن.14کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
6458TK7867‭ /ش7ت3 ج.1 ن.13کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
6459TK7867‭ /ش7ت3 ج.2 ن.15کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
6877TK7867‭ /ش7ت3 ج.2 ن.16کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
7050TK7867‭ /ش7ت3 ج.2 ن.17کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8474TK7867‭ /ش7ت3 ج.1 ن.14کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
8650TK7867‭ /ش7ت3 ج.1 ن.15کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
8901TK7867‭ /ش7ت3 ج.1 ن.16کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9005TK7867‭ /ش7ت3 ج.2 ن.18کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9099TK7867‭ /ش7ت3 ج.1 ن.18کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9223TK7867‭ /ش7ت3 ج.1 ن.17کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9224TK7867‭ /ش7ت3 ج.2 ن.20کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9225TK7867‭ /ش7ت3 ج.2 ن.19کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9614TK7867‭ /ش7ت3 ج.1 ن.18کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
9657TK7867‭ /ش7ت3 ج.2 ن.21کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9701TK7867‭ /ش7ت3 ج.2 ن.22کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9723TK7867‭ /ش7ت3 ج.2 ن.23کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
9982TK7867‭ /ش7ت3 ج.1 ن.19کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9983TK7867‭ /ش7ت3 ج.2 ن.24کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
10070TK7867‭ /ش7ت3 ج.1 ن.20کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
10481TK7867‭ /ش7ت3 ج.2 ن.25کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
10665TK7867‭ /ش7ت3 ج.1 ن.21کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
10711TK7867‭ /ش7ت3 ج.1 ن.22کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
11577TK7867‭ /ش7ت3 ج.1 ن.23کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
12028TK7867‭ /ش7ت3 ج.2 ن.26کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
12029TK7867‭ /ش7ت3 ج.2 ن.27کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13258TK7867‭ /ش7ت3 ج.1 ن.24کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13263TK7867‭ /ش7ت3 ج.1 ن.25کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14596TK7867‭ /ش7ت3 ج.1 ن.26کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
14622TK7867‭ /ش7ت3 ج.2 ن.28کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14850TK7867‭ /ش7ت3 ج.1 ن.27کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14851TK7867‭ /ش7ت3 ج.1 ن.28کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14852TK7867‭ /ش7ت3 ج.2 ن.29کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14853TK7867‭ /ش7ت3 ج.2 ن.30کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15569TK7867‭ /ش7ت3 ج.1 ن.29کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15727TK7867‭ /ش7ت3 ج.2 ن.31کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
15840TK7867‭ /ش7ت3 ج.2 ن.32کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15917TK7867‭ /ش7ت3 ج.1 ن.30کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
16958TK7867‭ /ش7ت3 ج.2 ن.33کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
17893TK7867‭ /ش7ت3 ج.2 ن.34کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0