دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : TK6553

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مبانی انتشار امواج رادیوئی (1391) / خلج امیرحسینی ، محمد، نویسنده
Communication systems design (1972) / Panter ، Philip F، نویسنده
Microwave transmission design data (1958) / Moreno ، Theodore (1921)، نویسنده
Modern communication circuits (c1998) / Smith ، Jack (1935)، نویسنده
Propagation of radio waves (1971) / Dolukhanov ، Mark Pavlovich، نویسنده
Radio measurements (1969) / Livshits ، Nina Samuilovna، نویسنده
Solid state radio engineering (c1980) / Krauss ، Herbert L، نویسنده
طراحی مدار RF "تئوری و کاربردها" (1392) / لودویگ ، راینهولد، نویسنده
مدارهای مخابراتی (1374) / کراوس ، هربرت، نویسنده

کاربران آنلاین :0