دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
آشنایی با سامانه‌های مخابراتی بی‌سیم و سیار (1395) / آگراوال ، دارما پراکاش
Ad hoc wireless networks (c2006) / Tonguz ، Ozan K، نویسنده
Adaptive array systems (c2005) / Allen ، B. (Ben)، نویسنده
Advanced high-frequency radio communications (1997)
Advanced wireless communications (c2004) / Glisic ، Savo G، نویسنده
Bluetooth technology and its applications with Javaand J2ME (2004) / Prabhu ، C. S. R، نویسنده
Complex orthogonal space-time processing in wireless communications (c2006)
Coordinated multiuser communications (c2006) / Schlegel ، Christian، نویسنده
Coping with interference in wireless networks (c2011) / Kazemitabar ، Seyed Javad، نویسنده
EM modeling of antennas and RF components for wireless communication systems (c2006) / Gustrau ، Frank، نویسنده
Mobile communication systems and security (c2009) / Rhee ، Man Young، نویسنده
Modern wireless communications (2005) / Haykin ، Simon S (1931)، نویسنده
OFDM and MC-CDMA A Primer (c2003)
OFDM-based broadband wireless networks (c2005) / Liu ، Hui (1968)، نویسنده
Principles, practices and advances in information technology and wireless communication systems theory and applications (for engineers and science students) (2003) / Rao ، Sunil S، نویسنده

کاربران آنلاین :0