دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: Prentice-Hall

واقع در: Englewood Cliffs, NJ

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Fundamentals of neural networks (c1994) / Fausett ، Laurene V، نویسنده
Analog-digital conversion handbook / by the engineering staff of Analog Devices, Inc (c1986) / Analog Devices, inc ; Series: Analog Devices technical handbooks
Elements of chemical reaction engineering (1986) / Fogler ، H. Scott

کاربران آنلاین :0