دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: Prentice - Hall

واقع در: Englewood Cliffs, N. J

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
C (2000) / Deitel ، Harvey M (1945)، نویسنده
Microprocessors and programmed logic (1987) / Short ، Kenneth L، نویسنده

کاربران آنلاین :0