دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
خودآموز استفاده از[Linuxلینوکس‌] (1380) / رجبی ، اشکان، نویسنده
خودآموز استفاده از[Ms Dos 6.22ام‌. اس‌. داس 22/]6 (1375) / میلر ، آلن (1932)، نویسنده
خودآموز ویندوز 98 (مرجع کامل) (1377) / جعفرنژاد قمی ، عین‌الله (1343)، نویسنده
خودآموز[Windows 95ویندوز 95] به‌روش پرسش و پاسخ (1376) / ماتیوز ، مارتین، نویسنده
راهنمای جامع[Netware 4.1نت ویر /1]4 (1377) / شلدون ، تامس، نویسنده
راهنمای جامع[Windows 2000ویندوز]2000 (1379) / ایونس ، کتی، نویسنده
راهنمای سریع[Dos 6.2داس /2]6 (1373) / توماس ، رابرت، نویسنده
راهنمای عملی‌[Windows MEویندوز ام‌. ای] (1380) / مک فدریز ، پل، نویسنده
راهنمای پیتر نورتون برای استفاده از[Windows 2000 professionalویندوز 2000 پروفشنال] (1379) / نورتون ، پیتر (1943)، نویسنده
راهنمای پیشرفته‌[windows meویندوز ام ای] (1380) / مک فدریز ، پل، نویسنده
راهنمای کارساز سامبا (1384) / تقی ‌زاده ، محمود
راهنمای[Schaumشوم‌] در طراحی سیستم عاملها (1384) / هریس ، آرچر (1951)، نویسنده
راهنمای[Windows Server 2003ویندوز سرور]2003 (1382) / هانی کت ، جری، نویسنده
سیستم عامل (1384) / ابراهیمی مقدم ، محسن، نویسنده
سیستم عامل[WinDows 95ویندوز 95] (1376) / اولری ، لیندا، نویسنده

کاربران آنلاین :0