دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : جک فیلیپ هولمن

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
انتقال گرما (1391) / هولمن ، جک فیلیپ، نویسنده
Experimental methods for engineers (1966) / هولمن ، جک فیلیپ، نویسنده
انتقال حرارت هولمن (1371) / هولمن ، جک فیلیپ، نویسنده
انتقال حرارت (1365) / هولمن ، جک فیلیپ، نویسنده
روشهای اندازه گیری در مهندسی (1369) / هولمن ، جک فیلیپ، نویسنده

کاربران آنلاین :0