دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : بهنام اولادی (1360)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
کتاب آموزشی‌[SPSSاس‌. پی‌. اس‌. اس‌] به کمک نرم افزار (1388)
تحلیل داده‌های پرسشنامه‌ای به کمک نرم افزار SPSS (PASW) 19 (1391) / بایزیدی ، ابراهیم، نویسنده

کاربران آنلاین :0