دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : وزارت برنامه و بودجه

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اصول و مبانی کامپیوتر (1366) / قراخانی بهار ، اکبر (1330)، نویسنده

کاربران آنلاین :0