دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : دانشگاه صنعتی اصفهان مرکز نشر

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
توربو ماشینها (1379) / شیرانی ، ابراهیم (1332)، نویسنده

کاربران آنلاین :0