دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Titles

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Best practices in lean six sigma process improvment (2008) / SCHONBERGER ، rICHARD، نویسنده
Introduction to emergency management (2007) / Lindell ، Michael K، نویسنده
PgMp (2007) / Sanghera ، Paul، نویسنده

کاربران آنلاین :0