دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Series: Prentice-Hall series in electrical and computer engineering

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Analog and digital filters ; design and realization (c1979) / Lam ، Harry Y. F (1944)، نویسنده

کاربران آنلاین :0