دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Series: Prentice-Hall information and system sciences series

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Designing digital filters (c1986) / Williams ، Charles S. (Charles Sumner) (1911)، نویسنده

کاربران آنلاین :0