دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Series: IEEE Press series on power engineering

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Instantaneous power theory and applications to power conditioning (c2007) / Akagi ، Hirofumi، نویسنده
Introduction to FACTS controllers (c2009) / Sen ، Kalyan K، نویسنده

کاربران آنلاین :11