دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Series: Parker-Ambrose series of simplified design guides

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Simplified design of concrete structures (c2007) / Ambrose ، James E، نویسنده
Simplified design of steel structures (c2007) / Ambrose ، James E، نویسنده

کاربران آنلاین :0