دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : آمار مهندسی

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تشریح کامل مسایل آمار مهندسی (1391) / اکبری کوچک سرایی ، امیر (1365)، نویسنده

کاربران آنلاین :0