دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : نبی‌زاده سیما (1360) (1360)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
خانه (1389) / طالبیان ، نیما (1360)، گردآورنده
رستوران (1392) / آشوری ، پیروز (1362-)، نویسنده
فروشگاه (1391) / آشوری ، پیروز (1362-)، نویسنده
مجتمع اقامتی (1389) / طالبیان ، نیما (1360)، نویسنده
مجتمع آموزشی (1390) / طالبیان ، نیما (1360)، نویسنده
مجتمع فرهنگی (1391) / طالبیان ، نیما (1360)، نویسنده
مجتمع مسکونی (1389) / طالبیان ، نیما (1360)، نویسنده
موزه (1390) / طالبیان ، نیما (1360)، گردآورنده
موزه (1392) / طالبیان ، نیما (1360)، گردآورنده
کتابخانه (1390) / طالبیان ، نیما (1360)، نویسنده

کاربران آنلاین :0